torsdag 19 februari 2009

Ge konstnärslön till Nug!

Det är intressant hur någon liter svart färg och en trasig glasruta kan röra upp de så kallade skattebetalarna. När Kjartan Slettemark reser runt i världen med ett förfalskat pass och begår det i jämförelse med skadegörelse grova brottet urkundsförfalskning hyllas han som en konstens legend och blir för evigheten inskriven i Moderna museets samlingar. När en wallraffande konststudent tar upp en sjukhusplats för personer som mådde dåligt på riktigt den natten har hon Konstfacksledningens fulla stöd. Men när graffitimålaren Nug dekorerar interiören i en tunnelbanevagn fördöms han, ja diskussioner förekommer till och med kring huruvida hans magisterexamen kan upphävas. På internet läggs hans personuppgifter upp och han hotas till livet. Vår kulturminister som satte igång allt detta är förvisso hörselskadad, så hennes perception kanske inte tillät henne att till fullo ta del av den diskussion kring vansinne, makt och kreativitet som filmen Territorial pissing vill föra. Men lite mer kan man väl kräva av en människa innan rovdjursinstinkten sätter in? Skam åt Konstfacksledningens fega bockande för opinionen. Om Kulturutredningen inte slaktar det lilla som återstår av konstnärslönerna är det nu om någonsin dags att föra upp Nug på lönekontot.