måndag 18 maj 2009

Kritik

Två recensioner av Allt jag rör vid försvinner:

I Aftonbladet skriver Petter Lindgren bland annat: "Att Bromander har näsa för bra stories visade han redan i albumet Hur vi ser på varandra från 2005, och nya boken är en riktig salva härvidlag, samt en utmärkt provkarta på vad som sker bland de yngre tecknarna just nu. Bredden är minst sagt imponerande."

Lavaland skriver Henrik Söderström bland annat: "Det jag alltid uppskattat med Henrik Bromanders serier är hans politiska tilltal, och hans sinne för empati. Bromander kan vara skoningslös mot dem som förtjänar det, men blir sällan onyanserat hatisk. Som jag varit inne på kan manusen bli extremt tunga och svartsynta, men de hindras från bottenlöst avgrundsmörker av en genomgående känsla av förståelse och empati."