tisdag 30 juni 2009

AJRVF

I Sydsvenskan skriver Patrik Svensson bland annat: "De verkligen helt väsensskilda stilarna binds samman av Bromanders fantastiska känsla för det svårbemästrade novellformatet. Som i den av Pontus Lundkvist tecknade berättelsen "När kriget kom". En hyperrealistisk dagbok från ett Sverige mitt under brinnande krig."

Och på Nittonde stolen skriver Anna Nyberg bland annat: "Många av novellerna rör sig kring återkommande teman – sex, skam och smärta. De noveller som inte är lika dråpliga som Nanna Johanssons är hjärtskärande hemska. Som Anneli Furmarks titelnovell, där huvudpersonen är en hopplöst ensam kvinna vars alla vänliga kontaktförsök möts av aggressivitet och skepsis, eller i bästa fall, formell men platt artighet. Minst lika hemsk är Hanna Peterssons ”Partitur i D-moll” där en kvinnlig musiker förlamas vid en olycka och instängd i sin egen kropp tvingas iaktta hur hennes man långsamt glider ifrån henne, och lämnar henne ensam kvar, liggandes i sängen."