onsdag 30 september 2009

Mänskligt avskrap

I alldeles nysläppta numret av Galago medverkar jag och Ekta med inslaget "Mänskligt avskrap - nio porträtt från Göteborg". Arbetet gick till enligt följande modell: Ekta tecknade nio bilder av personer han sett på vår stads gator, sedan skrev jag fiktiva berättelser om deras liv. Resultatet blev bra och ganska vidrigt. Vi kommer nog göra fler saker ihop framöver.