torsdag 29 april 2010

Två publiceringar


I nya Galago, som är ett specialnummer inför det kommande riksdagsvalet, har jag med serien "Hur ska borgarna stoppas?"


Galago fortsätter även samarbetet med amerikanska Top Shelf och ger ut en andra volym av From the shadow of the northern lights. I den har jag med en översättning av serien "Ett stycke tyg" (tidigare publicerad i Hjälp # 6). I engelsk version heter den "A piece of cloth". Tack till Sebastian för översättningen!