måndag 27 juni 2011

Propaganda

Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Stockholm driver en kampanj mot osäkra anställningar och bemanningsföretag. Som en del av detta har de tryckt upp ett fansin med min serie "Chefen" som ska delas ut på gymnasieskolor runt om i stan. "Chefen" gick i Arbetaren 2007 och handlar om några anställda på ett callcenter som går samman och bildar en fackklubb, vilket snart leder till öppen strid med deras chef Hasse Brändmark.