lördag 1 juni 2013

Tack, Författarfonden!

Stort tack till Sveriges Författarfond som gav mig ett femårigt arbetsstipendium. Jag har tidigare fått flera stipendier från dem som varit väldigt betydelsefulla då jag kunnat hålla en ganska hög konstnärlig arbetstakt. De kommande fem åren lovar jag kommer bli minst lika produktiva!