onsdag 19 februari 2014

Riv alla tempel

Johan har ett mål: att bli någon att räkna med. Men han har förutsättningarna emot sig; han är tjock, osäker och mobbad. Vägen till makt går genom hårda plågor på gymmet. Målmedvetet och med hjälp av steroider bygger han upp sin kropp till en rustning. Det här är upptakten till en ond spiral som leder ned i samhällets undervegetation. Johan har blivit sin egen lyckas smed, men han har också sått fröet till sin egen undergång.
Riv alla tempel är en tragedi som tecknar bilden av män på kant med det etablerade samhället. Det är en brutal skildring av urspårad kroppsbyggarkultur, men också en arbetarroman för vår tid.
Riv alla tempel är Henrik Bromanders romandebut och den första boken i en planerad trilogi om maskulinitet.
Släpps i slutet på mars.