måndag 10 februari 2014

Seriekurs på Folkuniversitetet

I vår ges än en gång kursen Berätta med serier på Skrivarakademin, Folkuniversitetet i Göteborg med mig som lärare. Kursen består av åtta lektioner á tre timmar där man får lära sig berättarmässiga grunder gällande bildframställning, manusskrivande och så vidare. Målet är att göra en färdig, längre serie. För mer information och anmälan, se här.