fredag 12 december 2014

Tacit or Loud

Den 3/12 på symposiet Tacit or Loud genomförde jag och John Hanse ett speltest av vårt scenkonstprojekt Våld & pedagogik. Publik och skådespelare återskapade tillsammans en situation där vi undersökte det politiska våldets diskurs. Nedan några foton: