lördag 6 juni 2015

Expressen

Expressen publicerar idag en lite senkommen recension av Kurs i självutplåning. Björn Barr skriver att boken "dissekerar samhällets hierarkier med sylvass skärpa" och att "mörkret är till synes kompakt, men i nästan varje berättelse fladdrar också motståndets klara låga. Ibland växer den sig stark, som när telefonförsäljarna förgiftar sin chef med radioaktivt strontium, men för det mesta tynar den bort i tristess eller uppgivenhet."